Žiť ako Kristus

Ponúkame (i na stiahnutie) rozpis tém a miest modlitebných stretnutí v Bratislave.

Jan 2023 Téma: Dobrý pastier
Biblické texty
8. Ne Hospodin je môj pastier Žalm 23,1-6
9. Po Nebudem mať nedostatok Mk 6,34-44
10. Ut Ja sám vyhľadám svoje ovce Ezech 34,1-11
11. St Moje ovce počujú môj hlas Ján 10,1-5 a 27-30
12. Št Keby som kráčal hoci údolím tieňov smrti, nebojím sa zlého Žalm 23,4-5
13. Pi Vodí ma po cestách spravodlivosti Lk 15,1-7
14. So Mám aj iné ovce Ján 10,16
15. Ne Ja som dobrý pastier Ján 10,7-15

 

Jan 2023 Cirkev, zbor Miesto stretnutia Čas
8. Ne Reformovaná  kresťanská cirkev Námestie SNP č.4 17.00
9. Po Cirkev bratská                   Cukrová č.4 18.30
10. Ut Evanjelická cirkev a.v. Schn. Trnavského č.2 18.30
11. St Evanjelická  cirkev  metodistická Panenská č.10 18.30
12. Št Bratská  jednota  baptistov Palisády č.27 A 18.30
13. Pi Kresťanské zbory Pri Šajbách č.1 18.30
14. So      
15. Ne Evanjelická cirkev a.v. – Nový kostol Legionárska 2 18.00

Prosíme o hojnú účasť a tešíme sa na Vás

Všetko pre Jeho slávu a ľudí spásu! Hospodin kraľuje!