Žiť ako Kristus

Ponúkame (i na stiahnutie) rozpis tém a miest modlitebných stretnutí v Bratislave.

Jan 2018 Téma: Pútnici a cudzinci Biblické texty
7. Ne Abrahám - veriaci pútnik   Žid 11,8-10, 13,14
8. Po Jozef – cudzinec v starostlivosti Boha Gen 37 - 50
9. Ut Rut – stretáva Boha Rut 1
10. St Daniel – stály aj v prenasledovaní Daniel 3
11. Št Jonáš – káže cudzím národom Jonáš 1 a 3 
12. Pi Pavol – medzinárodný a nebeský občan Filip. 1, 21 - 26
13. So Priscila a Akvila – vyhnaní, ale otvorené dvere Skutky 18, 1
14. Ne Ježiš – vtelený Boh v búriacom sa ľudstve Ján 1, 14

 

Jan 2018 Cirkev, zbor Miesto stretnutia Čas
7. Ne Reformovaná  kresťanská cirkev Námestie SNP 4 17.00
8. Po Evanjelická cirkev a.v.                     Schn. Trnavského 2 18.00
9. Ut Kresťanské zbory Pri Šajbách 1 18.00
10. St Cirkev bratská Cukrová 4 18.00
11. Št Bratská  jednota  baptistov Palisády 27 A 18.00
12. Pi Cirkev adventistov siedmeho dňa Cablkova 3 18.00
13. So Evanjelická  cirkev  metodistická Panenská 10 18.00
14. Ne Evanjelická cirkev a.v. – Nový kostol Legionárska 2 18.00

 

Všetko pre Jeho slávu a ľudí spásu! Hospodin kraľuje!