Žiť ako Kristus

Milí priatelia,

ZAUJATOSŤ BIBLIOU - to je téma aktuálnych aliančných modlitieb, ktoré sa uskutočnia v týždni od 10. do 17. januára 2021.

Tohtoročné modlitebné témy pripravili : Oli Proctor; Veľká Británia; Biblica Partnerships, manažér pre Európu a strednú Áziu
a dvaja generálni tajomníci Švajčiarskej evanjelickej aliancie, Christian Kuhn a Andi
Bachmann-Roth

Srdečne vás k tomuto modlitebnému hnutiu pozývame.

 

Materiál s tohtoročnými témami si môžete stiahnuť tu: