Žiť ako Kristus

Milí bratia kazatelia, pastori,


V tomto roku by sme vás znovu chceli pozvať k spoločným modlitbám v rámci Aliančného modlitebného týždňa  v termíne 7.1. - 14.1. 2024.
Témou tohtoročných modlitieb bude výzva "Niesť hojné ovocie".

 

 

Ježiš nás ako občanov Božieho kráľovstva pozýva do hlbšieho chápania spasenia. Božia láska a vernosť sa týkajú každej časti nášho každodenného života! Ale ako to má vlastne v skutočnosti vyzerať?

Tento týždeň budeme objavovať a modliť sa za tie oblasti nášho každodenného života, kde sa „skutočný život“ a Božie večné kráľovstvo stretávajú. Každý deň predstavíme rôzne spôsoby, ako môžeme v svojom živote vidieť Božie pôsobenie.

 

Prajeme vám požehnané spoločenstvo na modlitbách.
                                                                                                                            Ľubomír Vyhnánek, predseda SEA
                                                                                                                            Ján Kerekréti
, gen. tajomník SEA

 Materiál s témami si môžete stiahnuť tu: